Nordfjordnett har for tida fokus på følgjande område:


  • Velferdsteknologi

  • Datatryggleik, ny personvernforordning frå 2018 GDPR

  • Tenester for digital dialog med innbyggjarane

  • Redundans og sikkerheit i fibernettet

  • Kommunereformer

  • Flytte gamle løysingar til ny infrastruktur

  • Sentralisering, standardsisering og effektivisering

  • Mange oppdrag og prosjekt for kommunane

  • Sikker og stabil drift