Prosjekt AMIS

Nytt dokumentasjonssystem for henvedningar til Nordfjord legevakt

Prosjekt ACOS Websak

Nytt sak- og arkivsystem til Nordfjordkommunane