Direkte lenker for tilsette i kommunane

Nedanfor finn du lenker som fører deg direkte til ulike system. For dei kommunale systema må du ha passord for å kunne logge deg inn.

 

TeamViewer fjernhjelp

 

Gløymt passord gir deg nytt Windows passord på datamaskin/nettverk når du har gløymt passordet, passordet er utløpt eller kontoen er låst. Løysinga krev at du har ein mobiltelefon der telefonnummeret er registrert i systemet på din brukarident.

 

Webmail når ein er pålogga kommunen sitt nettverk

 

Webmail når ein IKKJE er pålogga kommunen sitt nettverk

 

MDM MobileIron

 

 

Faglenkjer:

 

Kvalitetslosen

 

Min arbeidsplan