Om oss

Nordfjordnett  blei  etablert i 2013, og er leverandør av IKT-tenester til kommunane i Nordfjord. Nordfjordnett  er organisert som eit interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen (§ 27) av  kommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Stryn, Bremanger, Selje og Vågsøy.

Vågsøy kommune er vertskommune for Nordfjordnett  og arbeidsgjevar for dei tilsette.

Aktiviteten til Nordfjordnett er regulert i ein samarbeidsavtale for e-forvaltning som er det politiske grunnlaget for samarbeidet mellom nordfjordkommunane.

Samarbeidet  mellom Nordfjordnett og kommunane er regulert gjennom ei Tenesteavtale, og Tenestekatalogen definerer  kva tenester Nordfjordnett leverer til kommunane.

  • Nordfjordnett samarbeider med kommunane kva gjeld mål og strategiarbeid for IKT
  • Standardisering av IKT-løysingar og IKT-arkitektur
  • Felles innkjøp og implementering av IKT
  • Koordinering av felles prosjekt for kommunane
  • Rådgjeving i IKT-spørsmål
  • Felles rammeavtalar for kommunane (utstyr og tenester)
  • Teknisk drift og lokal brukarstøtte med fjernstyring
  • Drift og vedlikehald av felles teknisk infrastruktur (serverar, telefoni, støttesystem og tryggingsløysingar)
  • Vedlikehald av applikasjonar og operativsystem i bærbare og stasjonære PC’ar
Tips en venn Skriv ut