Nordfjordnett har på vegne kommunane våre inngått avtale med Advania i perioden 01.07.22 – 30.06.23 på IKT-brukarutstyr. Avtala omfattar følgjande utstyr:

· Berbare datamaskiner med tilhøyrande utstyr

· Stasjonære datamaskiner med tilhøyrande utstyr

· Skjermar med tilhøyrande utstyr

· Nettbrett med tilhøyrande utstyr

· Mobiltelefonar med tilhøyrande utstyr

· Andre tilgrensa produkt (opsjon, ikkje eksklusiv)

Avtalen omfattar ikkje iPAD for oppvekst i Kinn kommune.

Du kan lese meir om Advania her.