Nordfjordnett har i vår revidert tenestekatalogen og rollebeskrivelsane ilag med kommunane våre. Tenestekatalogen viser kva tenester Nordfjordnett tilbyr kommunane og rollebeskrivelsane (IKT-roller) viser kva roller som kommunane må ha på plass for at Nordfjordnett skal kunne levere sine tenester. Dokumenta vart godkjent i styret den 29.05.20 og er no gjort tilgjengeleg på våre heimesider. Les meir om dette under "Våre tenester" øvst på heimesida eller ved å trykke her