Tilsette i Nordfjordnett

Det er i dag 18 fast tilsette i Nordfjordnett og 2 lærlingar. Vi har også ein arbeidspraksisplass.