Nordfjordnett har på vegne kommunane våre inngått avtale med Advania i perioden 01.07.23 – 30.06.24 som leverandør på IKT-brukarutstyr. Avtala har ein estimert verdi på 8,6mill kr og omfattar følgjande utstyr:

  • Berbare datamaskiner med tilhøyrande utstyr
  • Stasjonære datamaskiner med tilhøyrande utstyr
  • Skjermar med tilhøyrande utstyr
  • Nettbrett med tilhøyrande utstyr
  • Mobiltelefonar med tilhøyrande utstyr
  • Andre tilgrensa produkt (opsjon, ikkje eksklusiv)

Avtalen omfattar ikkje iPAD for oppvekst i Kinn kommune.

Du kan lese meir om Advania her.