Styret for Nordfjordnett

Kvar kommune er representert i Nordfjordnett sitt styre ved rådmannen eller den han/ho peikar ut. I tillegg er det ein representant frå dei tilsette.

Styret for Nordfjordnett frå 1. januar 2020:

Tom Joensen, Bremanger kommune (leiar)

Jan Kåre Fure, Gloppen kommune

Terje Heggheim, Kinn kommune

Åslaug Krogsæter, Stad kommune

Rune Hovde, Stryn kommune

Bent Sølvberg Eikeberg, tilsettrepresentant