• Nordfjordnett samarbeider med kommunane kva gjeld mål og strategiarbeid for IKT
  • Standardisering av IKT-løysingar og IKT-arkitektur
  • Felles innkjøp og implementering av IKT
  • Koordinering av felles prosjekt for kommunane
  • Rådgjeving i IKT-spørsmål
  • Felles rammeavtaler for kommunane (utstyr og tenester)
  • Teknisk drift og lokal brukarstøtte med fjernstyring
  • Drift og vedlikehald av felles teknisk infrastruktur (datasenter, serverar, nettverk, telefoni, støttesystem og tryggingsløysingar)
  • Vedlikehald av applikasjonar og operativsystem i bærbare og stasjonære PC’ar