Om oss

Nordfjordnett  blei  etablert i 2013, og er leverandør av IKT-tenester til kommunane i Nordfjord. Nordfjordnett  er organisert som eit interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen (§ 27) av  kommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Stryn, Bremanger, Selje og Vågsøy.

l 2017 vart IKT-samarbeidet i Nordfjord omorganisert og vedtektene for selskapet er endra. Samarbeidet sitt nye namn er IKT Nordfjord og er organisert etter §27 i kommunelova i ein driftsdel – Nordfjordnett- som er lokalisert i Måløy og ein strategidel - IKT Strategi- som skal vere på Eid, under leiing av eit styre og ein dagleg leiar.


Vågsøy kommune er vertskommune for Nordfjordnett  og arbeidsgjevar for dei tilsette.

Aktiviteten til Nordfjordnett er regulert i ein samarbeidsavtale for e-forvaltning som er det politiske grunnlaget for samarbeidet mellom nordfjordkommunane.

Samarbeidet  mellom Nordfjordnett og kommunane er regulert gjennom ei Tenesteavtale, og Tenestekatalogen definerer  kva tenester Nordfjordnett leverer til kommunane.

  • Nordfjordnett samarbeider med kommunane kva gjeld mål og strategiarbeid for IKT
  • Standardisering av IKT-løysingar og IKT-arkitektur
  • Felles innkjøp og implementering av IKT
  • Koordinering av felles prosjekt for kommunane
  • Rådgjeving i IKT-spørsmål
  • Felles rammeavtalar for kommunane (utstyr og tenester)
  • Teknisk drift og lokal brukarstøtte med fjernstyring
  • Drift og vedlikehald av felles teknisk infrastruktur (datasenter, nettverk, serverar, telefoni, støttesystem og tryggingsløysingar)
  • Vedlikehald av applikasjonar og operativsystem i bærbare og stasjonære PC’ar
Tips en venn Skriv ut