• Overvaking og drift av datasenter i Måløy og på Eid, kommunane sine nettverk, svitsjar og aksesspunkt
  • Overvaking av Nordfjordfiberen
  • Prosjektering/planlegging av nettverk til og i kommunale bygg

Datasenteret med servere, telekommunikasjon og lagringssystem er plassert sentralt på Eid og i Måløy. Sentera er etablert med skalerbar infrastruktur for IKT-drift og teknologi for å minimalisere risiko for avbrot(redundans). Datasentera er miljøvennlege då kjøling kun skjer inne i skap og vert generert med bruk av vatn frå fjorden. Alt utstyr i datasentera vert levert til resirkulering.