Velkommen til Nordfjordnett

Nordfjordnett er eit interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy. Nordfjordnett leverer IKT-tenester til desse sju kommunane gjennom driftssenteret i Måløy. Ved å samle tenestene på ein stad, oppnår kommunane både stordriftsfordelar og meir effektiv drift av IKT-løysingar. Nordfjordnett har eit godt fagmiljø med 16 ingeniører og fagarbeidere innan IKT-faget.

 

Hovudmålsettinga til Nordfjordnett er å levere gode og effektive IKT-løysingar slik at kommunane kan yte gode tenester til innbyggarane og næringsliv. Gode IKT-løysingar er viktig for å utvikle barnehagar, skular, helsetenester (velferdsteknologi) og direkte dialog med innbyggarane. Nordfjordnett er ein komplett IKT-leverandør med eige moderne datasenter for drift av kommunane sin infrastruktur og fagsystem. Vi jobbar tett opp mot kommunane og tilbyr også rådgiving, prosjektstøtte og brukarstøtte.

 

Brukarstøtta vår er open 08.00 – 15.45/15.00 (sommartid) alle ordinære verkedagar (måndag – fredag). Gå inn på ikonet "Brukarstøtte" oppe på sida for å melde sak til vårt driftssenter. Her finn du også driftsmeldingar m.m(kun for tilsette i kommunane).