Nordfjordnett har ilag med kommunane våre revidert sin tenestekatalog og IKT-rollene for kommunane. Tenestekatalogen viser kva tenester Nordfjordnett leverer til kommunane og IKT-rollene viser kva roller kommunane må ha på plass i sitt grensesnitt mot Nordfjordnett. Oppdaterte dokument finn du øvst på heimesida under "Våre tenester" eller ved å trykke her.