Datasenteret til Nordfjordnett er etablert med påliteleg og skalerbar infrastruktur for sikker og stabil drift av IKT-infrastrukturen og fagsystema til kommunane. Vi har to eigne moderne datasenter, eit i Måløy og eit på Nordfjordeid, med aktiv-aktiv replikering. Datasentera er miljøvennlege då kjøling kun skjer inne i skap og vert generert med bruk av vatn frå fjorden. Alt utstyr i datasentera vert levert til resirkulering.

Drift av datasentera omfattar:

  • Drift og vedlikehold av datarom
  • Strømsikkerhet inkludert UPS (batteri backup) samt dieselaggregat
  • Varsling av brann med viderekobling til brannvesenet
  • Miljøkontroller med redundant vasskjøling bestående av to separate kjøleanlegg.
  • Katastrofeløsning basert på speiling av data fra hovedlokasjon til sekundær lokasjon
  • Nettverksswitcher
  • Brannmur og sikkerhets- og aksessløsninger
  • Fysisk sikring på høyeste nivå; adgangskontroll, redundans og informasjonssikkerhet