Nordfjordnett har ansvar for :

  • Drift avkommunane sine system (serverar, serverinfrastruktur, fagsystem og programvare)
  • Endring av system
  • Implementering av nye system
  • IT-arkitektur/-design